Chương trình đào tạo kỹ năng sống trường THPT Lương Thế Vinh